Rakennuslautakunta, kokous 17.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Johtava rakennustarkastaja
Hankintapäätökset
§ 2/29.9.2016 Rakennusvalvonnan lupa-asiakirjojen tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin sopimus

Hallintopäällikkö
Liikennepäätökset
§ 1/10.11.2016 Maksuton pysäköinti joulunavaustapahtuman aikana 26.11.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.