Rakennuslautakunta, kokous 17.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Talouden seuranta 10/2016, rakennuslautakunta

MliDno-2016-1122

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys taloudesta 10/2016 seurannan yhteydessä, jolloin tehdään myös lisämäärärahaesitykset sekä muut määrärahamuutokset menoihin ja tuloihin. Lisäksi raportoidaan kaupungin kasvun ja talouden ohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne koskien vuotta 2016.

Seuranta valmistellaan määräraikaan 18.11.2016 mennessä ja lähetetään talouspalveluille liitettäväksi koko kaupungin seurantaraporttiin. Rakennuslautakunnan osalta ei lisämäärärahaesityksiä eikä määrärahasiirtoja tarvitse tehdä.

Tilinpäätösennusteen mukaan menot alittuvat n. 12 600 euroa, tuloissa lisäystä n 138 000 euroa. Tulojen lisäys johtuu pysäköintimaksujen korotuksesta ja lisääntyneistä rakennuslupien määrästä. Nettotavoite toteutuu n. 151 000 euroa suurempana.

Vuoden 2015 vastavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuotot ovat kasvaneet lähes 240.000 euroa ja toimintakulut noin 40.000 euroa, joten koko vuoden nettotulos tulee olemaan selvästi parempi kuin edellisvuonna.

Tarkempi analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen kehityksestä sisältyy seurantaraporttiin, joka valmistuu rakennuslautakunnan kokoukseen ja esitellään kokouksessa.

Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen

  • Ohjelman euromääräiseksi tavoitteeksi vuodelle 2016 on asetettu pysäköintimaksujen korotusvaikutusta 50 000 euroa 1.7.2016 voimaan tulleen maksutarkistuksen seurauksena.
     
  • Tässä vaiheessa ennusteessa on otettu tuloissa huomioon n. 20 000 euron lisäys. Ilman maksuntarkistusta pysäköintitulot olisivat todennäköisesti hieman laskeneet edellisvuosien tapaan.
     
  • Pysäköintivirhemaksun mahdollisen tarkistuksen vaikutus tulee näkymään vasta tulevina vuosina, koska uusi maksu voi tulla voimaan aikaisintaan kesällä 2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 10/2016.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut Jari Laitinen ja Tiina Viskari

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.