Rakennuslautakunta, kokous 17.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Päätös 16/0295/3. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen rakennuslautakunnan päätöksestä § 55/29.10.2015, jolla lautakunta oli hylännyt Kiinteistö Oy Anttolan Säästökeskuksen rakennuslupapäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Päätös 16/0311/3. Hallinto-oikeus on kumonnut johtavan rakennustarkastajan päätöksen § 261/14.5.2014, jolla Asunto Oy Sahalanrannalle oli myönnetty toimenpidelupa autotallien palo-osastoinnin parantamiseen ja asuinrakennuksen palo-osastointimerkintöjen muuttamiseen ja rakennuslautakunnan päätöksen § 24/9.6.2014, jolla oikaisuvaatimus em. lupapäätöksestä oli hylätty. Silloisen johtavan rakennustarkastajan ei ole katsottu olleen esteellinen asian käsittelyssä.

Kaupunginhallitus
§ 369/17.10.2016 Kaupunginhallitus ei käyttänyt otto-oikeuttaan mm. rakennuslautakunnan kokouksessaan 29.9.2016 tekemiin päätöksiin.

Kaupunginvaltuusto
§ 114/10.10.2016 Kaupunginvaltuusto valitsi rakennuslautakunnan jäseneksi vanerityöntekijä Markku Tirkkosen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsi Markku Tirkkosen tilalle hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen elektroniikka-asentaja Jani Lauanteen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Jäteasiain tarkastaja
Jätehuoltopäätökset
§ 152, 153, 155, 161, 162 - 163, 166, 168 -180 Tyhjennysvälin pidennyshakemus
§ 154, 156 - 160, 164 165, 167 Mutoksen hakeminen jätemaksuun

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että jäteasiain tarkastaja Kaisa Helaakoski saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.