Rakennuslautakunta, kokous 13.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kauko Väisänen ja Kalevi Arnell. Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä torstaina 15.12.2016 ja se on nähtävänä perjantaina 16.12.2016.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.