Rakennuslautakunta, kokous 13.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallitus
Päätös 28.11.2016 § 431, kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeuttaan mm. rakennuslautakunnan kokouksessaan 17.11.2016 tekemiin päätöksiin

Jäteasiain tarkastaja
Jätehuoltopäätökset
§ 181 - 200 Tyhjennysvälin pidennyshakemus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.