Rakennuslautakunta, kokous 12.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Talouden seuranta 3/2016

MliDno-2016-1122

Valmistelija

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuonna 2016 hallintokuntien toimintaa ja taloutta raportoidaan kaupunginvaltuustolle vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain. Seurannassa 31.3. raportoidaan talouden toteutumisennuste ja analyysi sekä tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman tilanne.

Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen: Ohjelmassa kuvatut toimenpiteet viedään päätöksentekoon esityksinä. Ohjelman euromääräiseksi tavoitteeksi vuodelle 2016 on asetettu pysäköintimaksujen korotusvaikutusta 50 000 euroa. Pysäköintivirhemaksujen tarkistuksen vaikutus tulee näkymään vasta tulevina vuosina.

Talouden toteutuma 31.3.2016 ja ennuste

Rakennus-
lautakunta

TA 2016

TOT 3/2016

Ennuste

Toimintatulot

1 437 200

383 020

1 437 200

Toimintamenot

-1 146 300

-222 356

-1 146 300

Toimintakate (netto)

290 900

-160 664

290 900


Liitteenä seurantaraportti 3/2016: johdon analyysi, seurantaraportti ja ennuste.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja

Rakennuslautakunta hyväksyy toiminnan ja talouden seurannan 3/2016 liitettäväksi kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.