Rakennuslautakunta, kokous 12.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Peura ja Matti Piispa.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.