Rakennuslautakunta, kokous 12.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Hallintopäällikkö
Henkilöstöpäätökset
§ 1 Pysäköinnintarkastaja Joni Luhangon viransijaisuus

Johtava rakennustarkastaja
Henkilöstöpäätökset
§ 1 Näyttöpäätetyön edellyttämien silmälasien korvaaminen
§ 2 Janne Tervon valinta rakennustarkastajan virkaan
§ 3 Määräaikaisen rakennustarkastajan palkkaaminen virkasuhteeseen, Hannu Ahonen
§ 4 Määräaikainen toimi rakennusvalvonnan lupa-asiakirjojen digitointiin, Satu Kemppainen
§ 5 Määräaikainen toimi rakennusvalvonnan lupa-asiakirjojen digitointiin, Terho Mönkkönen

Rakennusvalvontapäätökset
§ 1 As Oy Mikkelin Nuijamiestenkatu 13 asuinkerrostalon päätyparvekkeiden asettaminen käyttökieltoon
§ 2 Päätös rakennuspaikkakohtaisesta tuotteen hyväksynnästä/Mikkelin Vanhalan koulu

Jäteasiain tarkasta
Kuntalaisaloite, Kotitalouksien jätesäiliöiden tyhjennysväli Mikkelissä

Jätehuoltopäätökset
§ 28, 43 Jätemaksun kohtuullistamis- tai vapautushakemus
§ 30-42, 44-45 Jäteastian tyhjennysvälin pidennyshakemus

Itä-Suomen Aluehallintovirasto
Päätös hallintokantelusta


 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.