Rakennuslautakunta, kokous 10.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Rakennuslautakunnan toimintakertomus 2015

MliDno-2016-568

Kuvaus

Talouspalveluiden ohjeiden mukaan on lautakuntien, johtokuntien ja taseyksiköiden annettava toimintakertomustiedot talouspalveluille tilinpäätöksen kokoamista varten 29.2.2016 mennessä. Talouspalveluille on toimitettu valtuustotason toimintakertomustiedot.Liitteenä oleva toimintakertomus on edellistä laajempi kuvaus rakennuslautakunnan vuoden 2015 toiminnasta.

Toimintakertomuksen rakenne:

  • palvelusuunnitelman toteutuminen
  • talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat
  • talouden tasapainottaminen
  • selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
  • valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointi
  • tunnusluvut ja maisema -tilaustaulukot

Alla olevassa taulukossa rakennuslautakunnan talousarvion toteutuminen. Tulojen ylitykseen vaikuttu rakennuslupien ennakoitua suurempi määrä. Toimintakulujen säästöt olivat henkilöstömenoissa 87 000 euroa, palvelujen ostoissa  80 000 euroa sekä muissa menoissa 37 000 euroa. Tarkempi analyysi menoista ja tuloista on liitteenä olevassa toimintakertomuksessa.

RAKENNUS-
LAUTAKUNTA
TA
2015
TP
2015
EROTUS TOT
%
TOIMINTA-
KATE
-227 000 -330 982 103 982 145,8
TOIMINTA-
TUOTOT
-1 482 000 -1 377 812 -104 188

93,0

TOIMINTA-
KULUT
1 255 000 1 046 830 208 170 83,4

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja

Rakennuslautakunta hyväksyy vuoden 2015 toimintakertomuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.