Rakennuslautakunta, kokous 10.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Suutari-Piispa ja Kalevi Arnell.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.