Rakennuslautakunta, kokous 10.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Jäteasiain tarkastaja
§ 5-10, 14-17, 24-25 Tyhjennysvälin pidennyshakemus
§ 11-13, 19, 21-23, 26-27, 29, 31 Jätemaksun kohtuullistamis -tai vapautushakemus

Haukivuoren aluejohtokunta
Haukivuoren asemakylän yleiskaavan täydentäminen sekä alueen mainonnan ja markkinoinnin toteuttaminen

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.