Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu