Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Inka Kärkkäinen sekä Jukka Kumpusalo.

Päätös

Hyväksytään.