Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Lokakuun seurannan käsittely - lisämäärärahaesitys vuoden 2018 talousarvioon

MliDno-2017-1721

Valmistelija

  • Jari Kinnula, johtava rehtori, jari.kinnula@mikkeli.fi

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpide koskien Otavan Opiston liikelaitokselle kohdennetun lukiokoulutuksen valtionosuuden maksamisen keskeyttämistä v.2018 osalta tulee aiheuttamaan Otavan Opiston budjetoituihin toimintatuottoihin noin 2, 8 miljoonan euron vajeen. Otavan Opiston sitova tavoite on liikeyli-/alijäämä, joka v. 2018 on -450 000 euroa. Sitovaan tavoitteiseen pääseminen edellyttää 2,6 miljoonan euron lisämäärärahatarpeen kaupungilta.
Käyttötalouden menojen arvioidaan alittuvan n. 0,2 miljoonalla eurolla budjetoidusta. Mikäli maksatuksen keskeytys perutaan ja lukiokoulutuksen valtionosuudet saadaan maksuun toteutuneiden laskentaperusteiden mukaisesti vuoden 2018 aikana, ei lisämäärärahaa tarvita. Vuonna 2018 Otavan Opiston lukiokoulutuksen toteutuneet laskentapäivien (20.1. ja 20.9.) mukaiset valtionosuudet ovat n. 3,3 miljoonaa euroa eli n.0,5 miljoonaa euroa enemmän, kuin on budjetoitu. Lisämäärärahan kohdentuminen kustannuspaikoille tarkentuu viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kinnula, johtava rehtori, jari.kinnula@mikkeli.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Esitetään, että Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta hyväksyy ja esittää kaupunginhallitukselle ja siitä edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahatarpeen myöntämisen.

Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta hyväksyi esityksen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

 

 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue.