Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu