Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta, kokous 12.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu