Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu