Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynti 4.5.2017, Aluehallintovirasto

MliDno-2017-455

Valmistelija

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluehallintovirasto tekee arviointi- ja ohjauskäynnin Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ympäristöterveydenhuoltoon 4.5.2017. Tilaisuus kestää koko päivän. Tilaisuuteen toivotaan myös lautakunnan edustusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Päätetään osallistujista arviointi- ja ohjauskäyntikokoukseen

Päätös

Ympäristöterveydenhuollon arviointikäyntiin osallistuu ympäristölautakunnasta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kaupunginhallituksen edustaja, Nalle Velling ja Raija Pöyry.
 

Tiedoksi

Nimetyille edustajille

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat