Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Terveysvalvonnan johtajan ja ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja
§6 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ Ristiinan Kauppa avoin yhtiö, K-Market Puulantori, Kangasniemi, 23.01.2017 Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset
§7 Päätös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ Ristiinan Kauppa avoin yhtiö, K-Market Puulantori, Kangasniemi, 23.01.2017 Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset
§8 Päätös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ H&I Romppanen, K-Market Otava, Otava, 21.02.2017 Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset
§9 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ H&I Romppanen, K-Market Otava, Otava, 21.02.2017 Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset
§10 Päätös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ Tapio ja Viktoria Martikainen, K-Market Ristiina, Ristiina, 22.02.2017 Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset
§11 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ Tapio ja Viktoria Martikainen, K-Market Ristiina, Ristiina , 22.02.2017 Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset

Ympäristöpäällikkö
§1 Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupahakemus jääradalla tapahtumaan ajoharjoitteluun, Risto Valjakka, Saarijärvi, Mikkeli, 20.02.2017 Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset
§2 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Skanska Talonrakennus Oy, Mannerheimintie 36, Mikkeli, 24.02.2017 Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Käsitellyt asiat