Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 8.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Terveysvalvonnan johtajan viranhaltijapäätökset, otto-oikeus

Kuvaus

Ympäristöpalvelujen johtaja
§3 Jätevesineuvojan palkkaaminen OMAVESI-hankkeeseen, 13.04.2017 Henkilöstöpäätökset

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska viranhaltijapäätöksissä ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Käsitellyt asiat