Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 8.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Terveysvalvonnan johtajan ja ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja
§12 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ Osuuskauppa Suur-Savo, Sale Savisilta, Mikkeli, 25.04.2017 Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset
§13 Päätös tupakkatuotteiden ja nikotininesteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ Osuuskauppa Suur-Savo, Sale Savisilta, Mikkeli, 25.04.2017 Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset
§14 Päätös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassaa asiassa/ Pitaresta Oy, Kahvila Vaahtera, Mikkeli, 27.04.2017 Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset
§15 Päätös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ PROPaavilainen Oy, Bar Caravan, Hirvensalmi, 23.05.2017 Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset
§16 Päätös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ Tmi Sara Paasonen, Ahveniston Apaja, Ahvenainen, 23.05.2017 Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset

Ympäristöpäällikkö
§4 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Destia Oy, Graani ja Tuppurala, Mikkeli, 12.04.2017 Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset
§5 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Kosmos Festival 2017, Mikkeli, 19.04.2017 Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset
§7 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Anu Karjalainen, Kallioniemi, Mikkeli, 24.04.2017 Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset
§8 Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Hirvensalmen Veneilyseura ry, Hirvensalmi, 11.05.2017 Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset
§9 Vesiliikennelain 21 §:n mukainen lupa/Desipio Oy, 11.05.2017 Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset
§10 YSL 118 §:n mukainen ilmoitus/Desipio Oy, 11.05.2017 Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset
§11 Vesiliikennelain 21 §:n mukainen päätös/Hirvensalmen Veneilyseura ry, 11.05.2017 Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Käsitellyt asiat