Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 8.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Lamponen ja Juhani Saksa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Panula-Ontto-Suuronen ja Markku Lamponen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat