Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 8.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Lautakunnan kokousajat syksyllä 2017 (lisäpykälä)

MliDno-2017-165

Kuvaus

Esitetään, että uuden lautakunnan ensimmäinen kokous pidetään 30.8.2017 klo 15.15.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Hyväksytään.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat