Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 7.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle, Nikulainen Jaana ja Tero, Mikkeli

MliDno-2015-1162

Valmistelija

  • Anne Luttinen, ympäristötarkastaja, Anne.Luttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tero ja Jaana Nikulainen ovat jättäneet 5.2.2016 Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen eläinsuojan ympäristölupahakemuksen Mikkelin kaupungin Harjumaan kylään tilalle Mäntylä (491-446-48-66). Lupaa haetaan olemassa olevan toiminnan laajentamiselle.

Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä.

Tämä ympäristölupapäätös kumoaa Mikkelin seudun ympäristölautakunnan 27.8.2015 antaman ympäristölupapäätöksen. 

Tästä ympäristölupapäätöksestä peritään Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 13.6.2013 § 61 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan kohdan 3 mukainen maksu siten, että maksun määräytymisessä on huomioitu kohdan 4 mukaisesti mahdollisuus erityisistä syistä ja asian luonne huomioiden alentaa tai korottaa maksua, mikäli ympäristöluvan käsittelyn vaatima työmäärä on ollut maksun pohjana ollutta työaika-arvioita oleellisesti pienempi tai suurempi. Toistaiseksi voimassa olevan eläinsuojan ympäristöluvan päivittämisestä toiminnan oleellisen muuttumisen takia peritään puolet uuden eläinsuojan lupamaksusta, jolloin maksu 583,50 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Tero ja Jaana Nikulaiselle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen ympäristöluvan eläinsuojalle Mikkelin kaupungin Harjumaan kylään tilalle Mäntylä (491-446-48-66).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, Etelä-Savon ely-keskus