Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 7.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Yleiset uimarannat uimakaudella 2016

MliDno-2016-809

Valmistelija

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja, Arja.Holopainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on STM:n asetuksen 177/2008 mukaan laadittava luettelo asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä uimarannoista ennen kunkin uimakauden alkua, uimarantaluettelo on toimitettava aluehallintovirastoon.Kunnan asukkailla ja kesäasukkailla tulee olla mahdollisuus saada tietoa yleisten uimarantojen ja pienten yleisten uimarantojen luettelosta.Yleisellä uimarannalla tarkoitetaan uimarantaa, jossa odotetaan käyvän uimakauden (15.6.- 31.8.) aikana vähintään 100 uimaria päivässä.

Näitä yleisiä uimarantoja ns. EU- uimarantoja on kolme Mikkelin kaupungissa.Lisäksi STM:n asetus (354/2008) pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta säätää, että terveydensuojeluviranomaisen on laadittava uimarantaluettelo myös pienistä yleisistä uimarannoista. Pienellä yleisellä uimarannalla tarkoitetaan sellaista yleistä uimarantaa, jolla arvioidaan käyvän uimakauden aikana vähemmän kuin 100 uimaria päivässä.EU- uimarannoista otetaan neljä uimavesinäytettä uimakauden aikana ja muilta yleisiltä uimarannoilta kolme näytettä.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on huolehdittava siitä, että yleisöllä on mahdollisuus saada tietoa uimarantaluettelosta. Tiedot yleisistä uimarannoista päivitetään Ympäristöpalvelujen kotisivuille.Uimarantaluettelossa ei ole tapahtunut muutoksia viimevuotisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Ympäristölautakunta vahvistaa liitteenä olevan Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen toiminta-alueella olevia yleisiä uimarantoja (ns. EU- uimarannat) sekä pieniä yleisiä uimarantoja koskevan luettelon uimakaudelle 2016 ja lähettää sen Itä- Suomen aluehallintovirastolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kirjaamo.ita@avi.fi