Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 7.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Viranhaltijapäätökset, terveysvalvonnanjohtaja ja ympäristöpäällikkö

Kuvaus

Ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset.

Terveysvalvonnan johtaja
§3 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ Ravintola Laiturilamppu Oy/ Ristiinan Satamanvalot, Ristiina, 25.02.2016
§4 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, 25.02.2016
§5 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ Heikinheimo & Kääriäinen/ K-supermarket Karikko, Mikkeli, 25.02.2016

Ympäristöpäällikkö
§5 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoon, Niemeläntie 11, Mikkeli, 25.02.2016
§6 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoon., Louhimontie 1A -491-406-1-31, 07.03.2016
§7 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Mikkelin lentoasema, 26.02.2016
§8 Ilmoitus melua ja tärinää koskevasta toiminnasta; louhinta- ja murskaustyö, Lahnaniemi, Mäntyharju, 24.03.2016
§9 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; louhinta ja murskaus, Rakennusliike Avikainen Oy, Mikkeli, 15.03.2016
§10 Maastoliikennelain 30§:n mukainen lupa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa tapahtuvaan kilpailuun, Mikkelin Offroad Club ry, Reposenkangas, Mikkeli, 21.03.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.