Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 7.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.