Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 7.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Ei julkinen (lisäpykälä)