Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 6.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Terveysvalvonnan johtajan, ympäristöpalvelujen johtajan sekä ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Terveystarkastaja
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset:
§ 6 Päätös elintarvikelain (23/2006) mukaisten hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä, 14.02.2020
§ 7 Päätös elintarvikelain (23/2006) mukaisten hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä, 02.03.2020

Terveysvalvonnan johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 1 Eläinlääkärien päivystyskorvaukset varallaoloaikana, 10.03.2020
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset:
§ 3 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ Minnova Oy, K-Market Kaukola, Mikkeli, 21.02.2020
§ 4 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ Minnova Oy, K-Market Lähemäki, Mikkeli, 21.02.2020
§ 5 Päätös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ Minnova Oy, K-Market Kaukola, Mikkeli, 21.02.2020
§ 6 Päätös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ Minnova Oy, K-Market Lähemäki, Mikkeli, 25.02.2020

Ympäristöpäällikkö
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 4 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoon, Louhimontie 1B, 491-406-1-30, 09.03.2020
§ 5 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Elektro Shamans ry, Ristiina, Mikkeli, 20.03.2020
§ 6 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Louhinta- ja murskaus, Maanrakennus Leppä Ky, Pertunmaa, 26.03.2020
§ 7 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta paalutustyöstä; Itä-Suomen Controlteam Oy, Mikkeli, 01.04.2020
§ 8 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä tapahtumasta; RH Entertainment Oy, Mikkeli, 14.04.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Petri Pekonen, petri.pekonen2@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi muilta osin, mutta viranhaltijapäätöksen § 1 osalta todetaan, että lautakunta käyttää otto-oikeuttaan ja kumoaa päätöksen sekä valtuuttaa terveysvalvonnan johtajan valmistelemaan uuden päätöksen. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.