Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 6.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkitään, että kokouksen alussa valvontaeläinlääkäri Veera Strömmer kertoi valvontaeläinlääkärin työstä ja esitti taustatietoja pykälän 37 käsittelyä varten ja poistui tämän jälkeen kokouksesta. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.