Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 3.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Terveysvalvonnan johtajan ja ympäristöpäällikön viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja

  • § 27 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ 1523 Maarit Rosenblad Oy, R-kioski Mikkeli Peitsari, Mikkeli, 27.09.2016
  • § 28 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ 1523 Maarit Rosenblad Oy, R-kioski Mikkeli, Mikkeli, 27.09.2016

Ympäristöpäällikkö

  • § 37 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Läänin Tilausliikenne Oy, Rauhakallion kallioalue, Mikkeli, 12.10.2016
  • § 38 Pirkko Harmosen ja Eino Harmosen pk hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkkoon, Louhimontie 1B 491-406-1-30, 13.10.2016
  • § 39 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; FH-Rakentajat, Puistokatu 4, Mikkeli, 21.10.2016
  • § 40 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta; Lemminkäinen Infra Oy, Metsä-Sairila, Mikkeli, 21.10.2016

Ympäristöpalvelujen johtaja

  • § 3 Eläinlääkäri Kari Särkän jääminen eläkkeelle, 06.10.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.