Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 3.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Lamponen ja Risto Pesonen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Lamponen ja Juhani Saksa.