Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 3.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Maa-aines- ja ympäristöluvan siirto MH-Kivi Oy:ltä (ent. Morenia Oy) Mikkelin Autokuljetus Oy:lle

MliDno-2016-1263

Valmistelija

  • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

MH-Kivi Oy (Y-tunnus 2025454-2) maa-aines- ja ympäristöluvan haltijana (ent. Morenia Oy) ja Mikkelin Autokuljetus Oy pyytävät, että lupien haltijaksi hyväksytään Mikkelin Autokuljetus Oy (Y-tunnus 0165096-1).

Kyseessä olevan maa-ainesalueen käyttöoikeus on sopimuksella 1.9.2016 siirretty Mikkelin Autokuljetus Oy:lle.

Edelleen pyydetään, että samassa yhteydessä määrätään uusi luvanhaltija asettamaan vakuus, jotta alun perin asetettu vakuus voitaisiin vapauttaa.

Kyseessä on Syrjälammen kallioalue Mikkelin kaupungin Rieppolan kylässä tilalla Karjala (491-448-2-18). Alueella ei ole vielä toimittu.

Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöluvan 26.9.2013 § 84 (lupa voimassa 31.12.2023 saakka). Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi päätöksessään 26.8.2015 ympäristölupapäätöksestä tehdyn valituksen.

Mikkelin kaavoitusinsinööri on myöntänyt 2,32 ha ottamisalueelle maa-ainesluvan 25.5.2016 § 11 (lupa voimassa 31.12.2026 saakka).

Ympäristölautakunta on toiminut 1.7.2016 alkaen myös maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta vapauttaa MH-Kivi Oy:n (ent. Morenia Oy) lupapäätösten mukaisista velvoitteista ja hyväksyy sen tilalle Mikkelin Autokuljetus Oy:n, jolle siirretään Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa 26.9.2013 § 84 ja Mikkelin kaavoitusinsinöörin myöntämä maa-aineslupa 25.5.2016 § 11.

Lupien siirrosta peritään MH-Kivi Oy:ltä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen Maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan 2016 7 §:n mukaisesti 100 euroa.

Mikkelin Autokuljetus Oy:n tulee asettaa maa-ainesluvan mukainen 5 000 euron vakuus ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista.

Maa-ainesluvan siirrosta ilmoitetaan Notto maa-aineslupatietojärjestelmään.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

MH-Kivi Oy/Pekka Pamppunen, PL 81, 90101 Oulu; Mikkelin Autokuljetus Oy/Timo Lahti, Kinnarinkatu 2, 50170 Mikkeli; kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi; laskutusta varten anneli.tirkkonen@mikkeli.fi