Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Ympäristöpäällikkö
Maa-ainesluvat:
§ 2 Maa-ainesluvan peruuttaminen ja vakuuden vapauttaminen: Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä Hirvensalmen kunnan Kilkin kylä tilat Maukkari ja Lamminsuo, 19.12.2018
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 53 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoon, Aholantie 18, Hirvensalmi  , 18.12.2018
§ 54 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta; Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy, Vuorilahdentie 7, Mäntyharju, 18.12.2018
§ 55 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Destia Oy, Murskaustyö VT 5, Launiala Mikkeli, 18.12.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.