Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Ympäristölautakunnan kokousajat keväällä 2019

MliDno-2017-2455

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristölautakunta kokoontuu keväällä 2019 yhteensä 4 kertaa. Aiemmin sovittuja ympäristölautakunnan kokousaikoja keväälle 2019 joudutaan muuttamaan kaupungilta saatujen toimintakertomusten ja tilinpäätösten hyväksymiseen liittyvien aikataulujen vuoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Esitetyt uudet kokousajat ovat 30.1., 20.2., 24.4. ja 12.6. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.