Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Lamponen ja Jarmo Lautamäki.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.