Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Mikkelin seudun ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2019

MliDno-2018-2566

Valmistelija

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkelin kaupungin vuoden 2019 talousarvion 10.12.2018. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviossa kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2019.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 73 §:n mukaisesti kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.

Vuonna 2019 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan tilanteesta 3/2019 talouden seuranta, 7/2019 talouden ja tavoitteiden toteutuminen ja 10/2019 talouden toteutuminen sekä mahdolliset lisämäärärahaesitykset.

Liitteenä ovat ympäristölautakunnan tulokselliset tavoitteet tuloskortin muodossa, lautakunnan kokonaismäärärahat tulosyksiköittäin, toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt sekä laskujen hyväksyjät ja asiantarkastajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2019 käyttösuunnitelman

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.