Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 28.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Tiedoksi (lisäpykälä)

Kuvaus

Mikkelin kaupungin tarkastuslautakunta sai toukokuussa 2016 valmiiksi arviointikertomuksen vuodelta 2015. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta esittää arvionsa valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnan tuloksellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Arviointikertomus on toimitettu lautakunnan jäsenille ennen 28.9.2016 pidettävää kokousta sähköpostilla. Ympäristölautakunnan osalta arviointikertomuksessa todetaan, että talousarviossa asetettujen valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen ei kaikilta osin tule selvästi ilmi toteumaselvityksessä. Arviointiselvityksessä kysytään tarkennusta siihen, kuinka sisäilmatyöryhmä on onnistunut tehtävissään ja mistä henkilöstösäästöt johtuvat. Näihin kysymyksiin on yleisellä tasolla vastattu lautakunnan kokouksessa elokuussa, jossa käsiteltiin talouden ja toiminnan toteutumaa. Henkilöstösäästöjen osalta pykälätekstissä oli lyhyt maininta, jossa todettiin, että henkilöstömenot toteutuivat vuonna 2015 tavanomaista alhaisempina koska terveysvalvonnassa oli virkoja ja toimistosihteerin toimi osan vuotta täyttämättä. Vastaavaa säästöä ei ole mahdollista enää vuonna 2016 saavuttaa.Pykälän liitteenä oli tuloskortti, jossa sisäilmatyöryhmän toiminnan osalta oli mainittu, että ryhmässä on Ympäristöpalveluista kaksi edustajaa ja ryhmä on kokoontunut vuonna 2016 kaksi kertaa. Sisäilmatyöryhmä on laaja-alainen työryhmä, jossa on edustajat työterveyshuollosta, henkilöstöpalveluista, tilakeskuksesta  ja ympäristöterveydenhuollosta. Ryhmässä linjataan yhteisiä toimintatapoja erilaisia tilanteita varten. Lisäksi sisäilmaongelmatilanteissa perustetaan kohdekohtaisia sisäilmaryhmiä, joissa on mukana kohteen edustajat. Sisäilmatyöryhmien toiminta edesauttaa sisäilmaongelmien ratkaisemista yhdessä moniammatillisella otteella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.