Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 28.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Terveysvalvonnan johtajan ja ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja

  • § 24 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ H&K Eriksson, K-market Karpalo, Pertunmaa, 19.08.2016
  • § 26 Huoneiston hyväksyminen, Päiväkoti Aarresaari, 08.09.2016

Ympäristöpäällikkö

  • § 33 Päätös meluilmoituksesta, elokuvan kuvaukset Läsäkoskella 24.8. - 26.8.2016, 23.08.2016
  • § 34 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta; Destia Oy, Vt 5, Mikkeli, 25.08.2016
  • § 35 Maastoliikennelain 30§:n mukainen lupa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa tapahtuvaan kilpailuun, 19.09.2016

Päätös

Merkittiin tiedoksi.