Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 28.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan siirtäminen Kalervo Hännikäiseltä Sora ja Betoni V. Suutarinen Ky:lle (lisäpykälä)

MliDno-2016-2033

Valmistelija

  • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Kari Hännikäinen Kalervo Hännikäisen valtuuttamana pyytää Kalervo Hännikäiselle myönnettyjen maa-aines- ja ympäristölupien siirtoa Sora ja Betoni V.Suutarinen Ky:lle.
Mikkelin kaupungin kaavoitusinsinööri myönsi 11.10.2013 § 30 maa-ainesluvan Kalervo Hännikäiselle noin 1,4 ha:n suuruiselle alalle Mikkelin kaupungin Pukkilan kylään tilalle Salmijärvi 491-507-1-52 ja Mäntykumpu 491-507-1-52.
Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta myönsi 23.1.2014 § 13 ympäristöluvan Kalervo Hännikäiselle kallion louhinnalle ja kivenmurskaukselle Mikkelin kaupungin Pukkilan kylään tilalle Salmijärvi 491-507-1-52 ja Mäntykumpu 491-507-1-52.  
Mm. näistä kahdesta tilasta muodostuu nyt usean kunnan alueella sijaitseva tila Hännikäisen yhteismetsä 491-874-3-1.
Hännikäisen yhteismetsä, Mäntyharju ja Sora ja Betoni V.Suutarinen Ky  ovat tehneet 19.9.2016 kallioaineksen ottosopimuksen. Sopimuksen kohteena on kiinteistö 491-874-3-1. Em. maa-aineslupapäätös ja ympäristölupapäätös siirretään ottajalle. Ottaja vastaa yksin mahdollisen lupaehtojen vastaisen toiminnan seurauksista.
Kalervo Hännikäinen on toimittanut Mikkelin kaupungille Suur-Savon Osuuspankin 25.3.2014 päiväämän 2 000 euron maa-aineslain mukaisen takauksen.
Ympäristölautakunta on toiminut 1.7.2016 alkaen myös maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta vapauttaa Kalervo Hännikäisen lupapäätösten mukaisista velvoitteista ja hyväksyy hänen tilalleen Sora ja Betoni V. Suutarinen Ky:n, jolle siirretään 11.10.2013 § 30 myönnetty maa-aineslupapäätös ja 23.1.2014 § 13 myönnetty ympäristölupapäätös.
Lupien siirrosta peritään Hännikäinen Ky:ltä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen Maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan 2016 7 §:n mukaisesti 100 euroa.
Kalervo Hännikäisen lähettämä maa-aineslain mukainen takaus nro 527104-90098796 palautetaan pankkiin.
Sora ja Betoni V. Suutarinen Ky:n tulee maa-ainesluvan uutena haltijana asettaa puolestaan 2 000 euron suuruinen vakuus Mikkelin kaupungille.
Maa-ainesluvan siirrosta ilmoitetaan Notto maa-aineslupatietojärjestelmään.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kari Hännikäinen/Hännikäinen Ky (Y-tunnus 2680920-3), Pellontorpantie 12 b, 50100 Mikkeli; Sora ja Betoni V. Suutarinen Ky, Vuorilahdentie 7, 52700 Mäntyharju; kirsi.avelin@mikkeli.fi; kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi