Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 28.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Maa-aines- ja ympäristölupien siirto Jani Karjalaiselta Suomen Maansiirto Oy:lle

MliDno-2016-1985

Valmistelija

  • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomen Maansiirto Oy (Y-tunnus 1559074-4) hakee Jani Karjalaiselle myönnettyjen maa-aines- ja ympäristölupien siirtoa itselleen.

Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta myönsi 30.10.2014 § 103 ympäristöluvan Jani Karjalaiselle kallion louhinnalle ja kivenmurskaukselle Mikkelin kaupungin Yliveden kylään tilalle Kivinen (491-473-1-82).

Mikkelin kaupungin kaavoitusinsinööri myönsi 12.2.2015 § 7 maa-ainesluvan Jani Karjalaiselle noin 3,92 ha:n suuruiselle määräalalle tilalle Pykälänmaa 491-473-1-37 (tästä muodostettiin tila Kivinen 491-473-1-82).

Jani Karjalainen ja Suomen Maansiirto Oy ovat tehneet 22.8.2016 vuokrasopimuksen/kiviainesten ostosopimuksen. Sopimuksen kohteena on kiinteistö Kivinen 491-473-1-82 maa-ainesluvan ja ympäristöluvan mukaisin osin.

Suomen Maansiirto Oy on lähettänyt 2.9.2016 Mikkelin kaupungille Keski-Uudenmaan Osuuspankin 31.8.2016 antaman maa-aineslain mukaisen takauksen. Takausvastuun enimmäismäärä on 10 000 euroa.

Ympäristölautakunta on toiminut 1.7.2016 alkaen myös maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta vapauttaa Jani Karjalaisen lupapäätösten mukaisista velvoitteista ja hyväksyy hänen tilalleen Suomen Maansiirto Oy:n, jolle siirretään 30.10.2014 § 103 myönnetty ympäristölupapäätös ja 12.2.2015 § 7 myönnetty maa-aineslupapäätös.

Lupien siirrosta peritään Jani Karjalaiselta  Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen Maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan 2016 7 §:n mukaisesti 100 euroa.

Maa-ainesluvan siirrosta ilmoitetaan Notto maa-aineslupatietojärjestelmään.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jani Karjalainen; Suomen Maansiirto Oy, Moreenitie 9 B, 01700 Vantaa; kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi