Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 27.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle, Kuusenhako Jarkko ja Kaisu

MliDno-2016-248

Valmistelija

  • Anne Luttinen, ympäristötarkastaja, Anne.Luttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Jarkko ja Kaisu Kuusenhako ovat jättäneet 14.12.2015 Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen eläinsuojan ympäristölupahakemuksen Mikkelin kaupungin Suomenniemen kylään tilalle Lehmihaka (491-501-1-1, Kakkolantie 103 B, 52830 Suomenniemi). Lupaa haetaan olemassa olevan toiminnan laajentamiselle.

Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä.

Tästä ympäristölupapäätöksestä peritään Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 13.6.2013 § 61 hyväksymän ympäristönsuojelun taksan 3 §:n mukaisesti 1167 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Jarkko ja Kaisu Kuusenhaolle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen ympäristöluvan eläinsuojalle Mikkelin kaupungin Suomenniemen kylään tilalle Lehmihaka (491-501-1-1).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, Etelä-Savon ELY-keskus