Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 27.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Ympäristölautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2016

MliDno-2016-225

Valmistelija

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja, Arja.Holopainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkelin kaupungin vuoden 2016 talousarvion 9.11.2015. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviossa kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2016.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 30 §:n mukaisesti kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille."

Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttösuunnitelmat on hyväksyttävä lautakunnassa 31.1.2016 mennessä.

Vuonna 2016 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan tilanteesta 3/2016 talouden seuranta, 7/2016 talouden ja tavoitteiden toteutuminen ja 10/2016 talouden toteutuminen sekä mahdolliset lisämäärärahaesitykset.

Liitteenä on ympäristölautakunnan tulokselliset tavoitteet tuloskortin muodossa, lautakunnan kokonaismäärärahat tulosyksiköittäin, toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt sekä laskujen hyväksyjät ja asiantarkastajat.

Valtuuston hyväksymä talousarvio on 30 000 € pienempi kuin lautakunnan talousarvioesitys. Tarvittava karsinta on tehty määräaikaisen henkilöstön palkkamenoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Lautakunta hyväksyy vuoden 2016 käyttösuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut