Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Terveysvalvonnan ja ympäristöpalvelujen johtajan sekä ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset:
§ 10 Tupakointikielto parvekkeille ja patioille, Maahisentaival 3B, 21.08.2019
§ 11 Päätös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ MM Hämäläinen Ky, K-Market Karpalo, Pertunmaa, 27.08.2019
§ 12 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ MM Hämäläinen Ky., K-Market Karpalo, Pertunmaa, 27.08.2019
§ 14 Elintarvikelain mukaisen huoneiston ehdollisen hyväksymisen jatkoaika /kala-alan laitos / Puula-Särvin Oy, 18.09.2019

Ympäristöpäällikkö
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 32 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §), Hallituskatu 3, Mikkeli, 13.08.2019
§ 33 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesi- ja viemäriverkostoon (VHL 11 §), Mäntyrannantie 107, Hirvensalmi  , 14.08.2019
§ 34 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoon (VHL 11 §), Joutsantie 1339, Hirvensalmi  , 14.08.2019
§ 35 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoon (VHL 11 §), Joutsantie 1267, Hirvensalmi, 14.08.2019
§ 36 Maa-aineslupien siirtäminen ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ilmoittaminen; YIT Teollisuus Oy, 15.08.2019
§ 37 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoon (VHL 11 §), Pehemäentie 8, Hirvensalmi, 27.08.2019
§ 38 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta; Maanrakennus Leppä Ky, Pertunmaa, 05.09.2019
§ 39 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoon (VHL 11 §), Joutsantie 1229, Hirvensalmi, 12.09.2019
§ 40 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoon (VHL 11 §), Joutsantie 1632 B, Hirvensalmi, 12.09.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.