Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Talousarvion toteutumisen seuranta 1-7/2019, ympäristölautakunta

MliDno-2019-1229

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin talousseurannan mukaisesti hallintokuntien toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle vähintään kolme kertaa vuodessa.

Talousarvion 7/2019 toteuman tavoitteena on arvioida koko vuoden talousarvion toteutumisennustetta ja sopia tarvittaessa mahdollisista lisätoimenpiteistä talousarvion toteuttamiseksi.

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvion toteutuminen on esitetty liitteessä. Talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta merkitsee talouden toteutumisen 1-7/2019 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen kunnanhallitukset

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.