Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eija Kuitunen ja Risto Salminen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 27.9.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Kuitunen ja Jouni Pekkonen. Muilta osin hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.