Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 25.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Ympäristölautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2017

MliDno-2017-62

Valmistelija

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkelin kaupungin vuoden 2017 talousarvion 19.12.2016. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviossa kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2017.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 30 §:n mukaisesti kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttösuunnitelmat on hyväksyttävä lautakunnassa.

Vuonna 2017 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan tilanteesta 3/2017 talouden seuranta, 7/2017 talouden ja tavoitteiden toteutuminen ja 10/2017 talouden toteutuminen sekä mahdolliset lisämäärärahaesitykset.

Liitteenä on ympäristölautakunnan tulokselliset tavoitteet tuloskortin muodossa, lautakunnan kokonaismäärärahat tulosyksiköittäin, toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt sekä laskujen hyväksyjät ja asiantarkastajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2017 käyttösuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut