Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 25.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Ympäristölautakunnan kokousajat keväällä 2017

MliDno-2017-165

Kuvaus

Ympäristölautakunta kokoontuu keväällä 2017 neljä kertaa. Kokouspäivät ovat 25.1., 9.3., 20.4. ja 8.6.2017. Kokoukset alkavat klo 15.15 ellei toisin ilmoiteta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta hyväksyy ehdotetut kokousajat.

Päätös

Hyväksyttiin.