Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 25.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Terveysvalvonnan johtajan viranhaltijapäätökset, otto-oikeus

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja
§1 Noora Pesosen valinta terveystarkastajan virkaan määräajaksi, 12.12.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska viranhaltijapäätöksessä ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.