Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 25.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jouko Toivonen ja Raija Pöyry.

Päätös

Hyväksyttiin.